Advokat

Advokat Andreas Salmony er beskikket af Justitsministeriet samt medlem af Advokatsamfundet.

asa Advokatfirma har tegnet en ansvarsforsikring og stillet garanti igennem HDI GLOBAL SPECIALTY DANMARK efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler, hvilket dækker al advokatvirksomhed uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

asa Advokatfirma har en klientkonto i Jyske Bank A/S. I det omfang der indbetales på klientkontoen, gælder indskudsgarantien efter Advokatsamfundets regler. Sker der hændelser, hvorved der lides et tab, som overstiger et beløb svarende til EUR 100.000 som følge af bankens konkurs eller lignende, bliver beløbet, der opnås som følge af bankernes indskudsgaranti, fordelt forholdsmæssigt mellem klienterne med indestående på klientkonto. Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti. Tab derudover er klientens risiko. Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

asa Advokatfirma drives som en personlig virksomhed af advokat Andreas Salmony.

asa Advokatfirma anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Eventuelle klager over adfærd eller honorar kan indgives til Advokatnævnet.
Advokatnævnets adresse er, c/o Advokatsamfundet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, og Advokatnævnet har følgende hjemmeside www.advokatsamfundet.dk/advokatnaevnet/

Kontakt

A.P. Møllers Allé 55
2791 Dragør
asa@asalaw.dk
+45 61 67 93 40
CVR. nr. 35 21 87 77